Gundul gundul pacul cul, kemlelengan, nyunggi nyunggi wakul kul kemlelengan, wakul glimpang segane dadi sak latar, wakul glimpang segane dadi […]

Pok Ame Ame, Belalang Kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu dan seterusnya. Dan tentunya akan ada perbedaan lirik […]

Rasa rasanya setiap anak kecil yang digendong menjelang tidur selalu dinyanyikan lagu yang pada umumnya menyanyikan lagu Nina Bobo. Lalu […]

Ketika masih kanak kanak dan masih berusaha mengumpulkan kosakata sehari hari tentunya membutuhkan waktu, tidak serta merta seorang anak bisa […]

Naik Kereta Api tut tut tut… siapa hendak turut.. Kebandung Surabaya marilah naik dengan percuma, Ayo kawanku lekas naik… Keretaku […]